Social Icons

.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣΚατάγομαι από το Πουρνάρι Δομοκού και ασχολούμαι εθελοντικά με τα πολιτιστικά, ικανοποιώντας μια αδήριτη ανάγκη για προσφορά στα κοινά μέσα από παραστάσεις και ποικίλες δραστηριότητες.

Βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του νέου δικτύου Θεσσαλίας, υπακούοντας σε μια εσωτερική παρόρμηση. Πυρήνας του υπό δημιουργία δευτεροβάθμιου φορέα αποτελεί η συμμετοχική προσπάθεια και η ανιδιοτέλεια.

Αποτελεί  ο εθελοντισμός.

Στο χρόνο  που έχω στη διάθεσή μου, θα τοποθετηθώ εν συντομία για το πώς αντιλαμβάνομαι την συντεταγμένη λειτουργία προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. Συνάμα θα αναφερθώ γενικά σε δράσεις και πρωτοβουλίες, στη βάση ενός πλαισίου δικτύωσης με ποιοτικές προδιαγραφές και βασικά πεδία εφαρμογής τις Δομές, τις Υπηρεσίες, , το περιβάλλον, την ενημέρωση.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, πρέπει να ληφθούν χάριν ενός πιθανοκρατικού λογισμού πρεσβεύοντας αρχές και  αξίες που εμπεριέχουν η ανιδιοτέλεια και η γενναιοδωρία. Όπως θα δούμε παρακάτω αφορά μια πλειάδα εκφάνσεων και δραστηριοτήτων, απευθύνεται σε πολλές κατηγορίες συμπολιτών αλλά και σε  συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στον πολιτισμό στη μάθηση στην καινοτομία την εξωστρέφεια, υφιστάμενοι ένα ιδιότυπο αποκλεισμό από το αυτονόητο που είναι η συμμετοχή στη  δημιουργία οποιασδήποτε μορφής.

Εδώ λοιπόν υπεισέρχεται ως καταλυτικό στοιχείο το συναίσθημα της αλληλεγγύης οι ευγενικές χειρονομίες, και η υποχρέωση να ξαναβρούμε τη δυνατότητα της ατομικής μας ευθύνης. Όλη αυτή η διάσταση ορίζεται και σηματοδοτείται από τη μαγεία του Εθελοντισμού.

Έκφραση πολυσήμαντη που φανερώνει πολιτιστική ταυτότητα, μέτρο δημιουργίας και διάθεση για ανθρωπιστική προσφορά.

Έννοια  που αποτελεί επίφαση ελευθερίας, και δημιουργικής σκέψης.

Αδέσμευτη, ακηδεμόνευτη, οικουμενική.

Είναι το πλαίσιο που εδράζεται το περίγραμμα όπου κανοναρχούνται όλες οι αξιακές οντότητες.

Είναι η προσφορά αλληλεγγύης που αποτελούσε ύψιστο προτέρημα της φυλής μας.

Δυστυχώς όμως παραδόθηκε στην Προκρούστια κλίνη και από πολυσήμαντη ανθρώπινη λειτουργία κατάντησε απλό παραγωγικό εργαλείο.

Μέσα από αυτή την απλούστευση καταργείται σιγά-σιγά το ζωντανό κυκλοφοριακό σύστημα του αλτρουισμού, κατασκευάζονται έτοιμα σχήματα και συνθήματα που απονευρώνουν τη σκέψη, σκοτώνουν τη φαντασία και χαλαρώνουν μέχρι να εξαφανίσουν τη σχέση σκέψης και συναισθήματος. Καταντάμε απρόθυμοι, μοιρολάτρες, μίζεροι.

Συνεπώς, πρέπει να γίνει πίστη ό,τι ο εθελοντισμός είναι στυλοβάτης της κοινωνικής δομής, στο πεδίο του οποίου συναντάμε δύο όψεις: τον αμειβόμενο εθελοντισμό στο επίπεδο μιας ελάσσονος αποτίμησης εργασίας και τον πλήρη εθελοντισμό όπου η εργασία δεν αμείβεται αλλά προσφέρεται, στην κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας, μιας πρωτοβουλίας συνολικής ή ατομικής.

Επομένως σημαίνει ανιδιοτέλεια, μεράκι, αντίσταση στα συντεχνιακά συμφέροντα, που  έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας αλλά ταυτόχρονα πάλη για την προτεραιότητα της ανθρωπιάς και των σχέσεων.

Ο εθελοντισμός χρειάζεται όμως και ειδικά ηθικά κίνητρα σε σχέση με την ρύθμιση άλλων υποχρεώσεων του πολίτη, ώστε να αναπτυχθεί σαν κουλτούρα σε όλους. Το σημαντικότερο είναι να πάμε σε εθελοντισμό μακράς διάρκειας και υψηλής απόδοσης και αυτό σημαίνει ποιοτικά συστήματα αξιοποίησης εθελοντικής εργασίας και δημιουργίας.

Ειδικότερα, τώρα λίγα λόγια για την διαγραφόμενη προοπτική στην περιοχή μας, 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Θεσσαλία είναι μια δυναμική περιφέρεια με πολύ θετικές προοπτικές για την μελλοντική της ανάπτυξη. Πλεονέκτημα είναι η θέση της στο κέντρο της Ελλάδας και ότι διασχίζεται από το βασικό μεταπολεμικό άξονα ανάπτυξης Αθήνας-Θεσσαλονίκης, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στη μέχρι τώρα πορεία της.

Παρά τις θετικές εξελίξεις που  καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια παραμένουν σημαντικές προκλήσεις για να πετύχουμε τη σύγκλιση της περιφέρειας με το μέσο όρο της χώρας αλλά και τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ώστε η περιοχή να παρακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις και να μπει σε πορεία επιτάχυνσης της ανάπτυξης.

Άρα οφείλουμε να στρατευτούμε σε μια κοινή προσπάθεια ώστε:

Να ενθαρρύνουμε το επιχειρηματικό πνεύμα. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η συστηματική απασχόληση επιστημονικού προσωπικού πρέπει να γίνει τρέχουσα πρακτική.
Να προχωρήσει η αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.
Να αναπτύξουμε τον τουρισμό.
Να αξιοποιηθεί κατάλληλα η κομβική γεωγραφική της θέση και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι συνδυασμένες μεταφορές.
Να αναδείξει και να αξιοποιήσει μια σειρά δυναμικούς κλάδους που συνθέτουν μια υποσχετική δυναμική για το παρόν και το μέλλον της.

Σ’  αυτό το περιφερειακό αναπτυξιακό μοντέλο  όπως έχει διαμορφωθεί σημαντικό ρόλο θα  διαδραματίσουν οι νέοι καλλικρατικοί Δήμοι, των οποίων το οικονομικό και αναπτυξιακό ανάγλυφο καταδεικνύει ότι οι δυνατότητες και προοπτικές  τους σε μια σειρά βασικών κλάδων, δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί:

Υπηρεσίες: Δίκτυα, καινοτομικές δραστηριότητες, επικοινωνίες, μεταφορές. Ο τομέας θα πρέπει να εξυπηρετηθεί από καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πραγματικά λειτουργικές συνδέσεις, ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι δυναμικοί οικονομικοί και παραγωγικοί τομείς της τοπικής κοινωνίας.
Βιομηχανία: ανάδειξη τροφίμων- ποτών (διασύνδεση με αγροτική παραγωγή), οικοδομικά υλικά, μεταλλικά προϊόντα, ενέργεια
Γεωργία – Κτηνοτροφία- Δασοπονία- Αλιεία: Ανάδειξη ποιότητας (βιολογικά, τοπικά, επώνυμα ), αξιοποίηση δασών, ιχθυοκαλλιέργειας.
Πολιτισμός-Τουρισμός: Ορεινός όγκος αξιοποίηση ακτών, οικολογικός, προσκυνηματικός τουρισμός, βιότοποι, λίμνη Κάρλας.

Ιδιαίτερα στο πλαίσιο αυτού του μεγάλου  έργου της επαναδημιουργίας της  λίμνης και της συγκρότησης και επανασύστασης ενός σημαντικού βιότοπου κατά τον σχεδιασμό αξιοποίησης και εξωραϊσμού  της , η περιοχή μας πρέπει να έχει μέρισμα απ΄όλες τις θετικές διαχύσεις Να υπάρξουν έγκαιρα στοχευμένες παρεμβάσεις και μια πλειάδα καινοτόμων υποδομών, οικοτουριστικής ανάδειξης της μείζονος περιφέρειας.

Η πλήρης και με σύγχρονους όρους αξιοποίηση των παραπάνω τομέων μπορεί με σιγουριά να ενισχύσει το αναπτυξιακό πορτραίτο της περιοχής Άρα έχουμε και λόγο και υποχρέωση να συνδράμουμε.

ΣΤΟΧΟΙ

Με στόχους λοιπόν και όραμα μπορούμε να συμβάλουμε ώστε να διαμορφώσουμε το σύγχρονο παραγωγικό πρόσωπο της Θεσσαλίας. Συμμαχώντας όλοι οι φορείς, έχοντας κοινό προσανατολισμό και προτεραιότητα μπορούμε να τον καταστήσουμε  έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης, ώστε αφενός να αποτελέσει την ατμομηχανή στην προσπάθεια  δημιουργίας νέας δυναμικής για την οικονομική και κοινωνική ανάταση ολόκληρης της περιφέρειας(τουρισμός και αγροτικά προϊόντα) και αφετέρου να αναδειχθεί σε σύγχρονο, οικονομικό και διαμετακομιστικό κέντρο. Έτσι ως τοπική κοινωνία θα μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την προστιθέμενη υπεραξία.

Το  αναπτυξιακό  κοίτασμα της περιφέρειας

Έτσι το δίπτυχο περιφερειακή ανάπτυξη – αποκέντρωση πρέπει να αποτελέσει πυρήνα αναπτυξιακού σχεδίου. Ανάπτυξη σημαίνει μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, µία νέα ισορροπία κέντρου – περιφέρειας στις αρμοδιότητες, τους πόρους και η ανάδυση νέων πόλων ανάπτυξης µε έμφαση  στη γνώση και καινοτομία, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, θα αλλάξει αφενός τον τρόπο διοίκησης και άσκησης της εξουσίας και αφετέρου τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες έρχονται σε επικοινωνία με το κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Είναι αυτονόητο πως η επιτυχία του και ειδικότερα η αναμόρφωση της σχέσης πολίτη –δημόσιας διοίκησης περνά μέσα από την επιτυχημένη καταγραφή των δυνάμεων που ενστερνίζονται τη δυναμική του.

Άρα το ζητούμενο είναι η υλοποίηση μιας υπεύθυνης συνεργασίας αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, προσαρμοσμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας που αναμφισβήτητα είναι ισχυρά αφού συνδυάζει με μια μοναδικότητα στοιχεία ετερόκλητα, ποικιλόμορφα, πολυσήμαντα και παραγωγικά.

Συνεπώς, θέλουµε το περιβάλλον να αποτελέσει τη βάση για την προστασία της υγείας μας και την ποιοτική αναβάθμιση της ανθρώπινης ύπαρξης με ταυτόχρονη ενίσχυση της οικολογικής βιομηχανίας και της «πράσινης» επιχειρηματικότητας θέτοντας ως σηµαντικές προτεραιότητες τις παρακάτω:

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας, Χωροταξικό τουρισμού, απορρίμματα- ανακύκλωση, Ελεύθεροι χώροι και πράσινο, Περιβαλλοντική παιδεία.

Επιπρόσθετα,

Υδατικό δυναμικό: Η προστασία του  υδατικού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εφαρμογή οργανωμένης  και λελογισμένης πολιτικής διαχείρισης όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται  για την προστασία. Στον προγραμματισμό των έργων βελτίωσης των υποδομών πρέπει να υπάρχει απόλυτη ταύτιση της ευρωπαϊκής και της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας περιβάλλοντος όπως:

Οδηγία 91/271 που αφορά αστικά απόβλητα, οδηγία 2000/80 που αφορά διαχείριση υδάτινων πόρων και  οδηγία 98/83 που αφορά το πόσιμο νερό.

Πηνειός Ποταμός: Όσον αφορά τα αίτια μόλυνσης του ποταμού, διακρίνονται σε  ποσοτικά και ποιοτικά συνυφασμένα και αλληλένδετα μεταξύ τους.

Παρεμβάσεις στον πολεοδομικό  ιστό για την εξάλειψη της αέριας ρύπανσης, της ηχορύπανσης αλλά και στις υπερκορεσμένες περιοχές με εργοστασιακούς αέριους ρύπους.

Πολιτιστική κληρονομιά: Το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας αποτελεί δηµόσιο αγαθό και είναι συνδεδεμένο µε την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση, την οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση.

Ενδεικτικά, στα πλαίσια στήριξης και προώθησης του πολιτισμού απαιτούνται :

Η ανάπτυξη πληρέστερων και ορθότερων τρόπων διαχείρισης των φυσικών πόρων.
Η αποκατάσταση και διατήρηση παραδοσιακών κτισμάτων Θρησκευτικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομίας και η αξιοποίηση και προβολή σημαντικών  πολιτιστικών κέντρων.
Εξοπλισμός Λαογραφικών Μουσείων και εκθετηρίων πολιτιστικών και αρχαιολογικών ευρημάτων
Στήριξη σημαντικών ανασκαφών και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, σπηλαίων, οικισμών και μνημείων.

Τουρισμός: Θέλουμε η τοπική τουριστική οικονομία να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση του ανταγωνισμού. να αξιοποιήσει τα ασύγκριτα φυσικά και ιστορικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Να ακολουθήσουμε οδικό οδηγό που ενισχύει τις περιφερειακές υποδομές, δημιουργεί νέες εγκαταστάσεις , μειώνει την εποχικότητα, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει την τουριστική εκπαίδευση σ’ όλες τις βαθμίδες της.

Αυτό θα επιτευχθεί με την,

Προβολή σημαντικών τουριστικών κέντρων και βελτίωση προσβάσεων τουριστικών περιοχών
Στήριξη εκδηλώσεων και θεσμών για την προβολή και προώθηση του αγροτουρισμού, καθώς και των τοπικών προϊόντων
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου οδικού δικτύου, προς τα παράλια του Νομού, για ασφαλή πρόσβαση, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

Επίλογος

Η Ελλάδα είναι μια από τις πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης. Αυτή η μορφολογική ιδιαιτερότητα της χώρας κομμάτι της οποίας αποτελεί και η Θεσσαλική γη, μπορεί να δημιουργεί ένα μοναδικό σε ομορφιά φυσικό περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια σειρά από δυσμενείς συνθήκες, που δεν ευνοούν την ισόρροπη ανάπτυξη.

Θα πρέπει να δηλωθεί ρητά και με ασφάλεια πως μια άλλη περιφερειακή πολιτική με προοδευτικό πρόσημο είναι  εφικτή, η οποία θα βρίσκεται πιο κοντά στις σκέψεις και προσδοκίες των πολιτών και θα συμβάλλει στη χωρική συνοχή.

Συνεπώς, επειδή η Δημοκρατία είναι εξ΄ορισμού πολυφωνική αγκαλιάζει όλες τις προτεινόμενες αρχές προσφοράς, οργάνωσης και στόχων συλλογικότητας.

Έτσι, μπορούμε να δραπετεύσουμε από την απραξία  ενός τοπίου, όπου κυριαρχεί μια ιδιότυπη δυσμένεια, που ακυρώνει κάθε προσπάθεια συμμετοχής στην αισιοδοξία. Να δραπετεύσουμε από ένα κόσμο λάφυρο της αερολογίας και να επιστρέψουμε στον κύκλο της απόλυτης ελευθερίας, εκεί που δεν χρειάζεται να διατιμηθούν τα οράματά μας.

Εκεί που μπορούμε να απορρίψουμε μια ψεύτικη υπόσχεση αλλά έχουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε μια αληθινή άρνηση.

Εκεί που μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό και όχι να συζητάμε για τον Θεό.

Εκεί που όταν κάποιοι μοιράζονται κάτι χρήσιμο μαζί μας, έχουμε ηθική υποχρέωση να το μοιραστούμε με άλλους.

Συμπερασματικά δεν μπορεί να συνεχίσουμε να παραμένουμε ευδαιμονικά αδιάφοροι και να συντηρούμε τα εντοπισμένα κενά. Διαφορετικά όπως ορίζει νόμος της φυσικής «το κενό συμπληρώνεται με κενό».

Ούτε μπορούμε να παρακολουθούμε  τους πάσης φύσεως αναλυτές  γιατί το μοναδικό αποτέλεσμα  που έχουν επιφέρει είναι να κάνουν πιο σεβαστή την αστρολογία.

Το σημαντικότερο όμως και απευθύνομαι προς όλους τους φίλους, τώρα είναι η στιγµή να διαμορφώσουμε µια νέα συνείδηση, καλύπτοντας το έλλειµµα στην πληροφόρηση, αναδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσµατα της συλλογικής δράσης.

Με Εκτίμηση

Κλεάνθης Παπάγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ