Social Icons

.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Νέος ΓΟΚ

Ψηλότερα κτίρια με περισσότερα τετραγωνικά μέτρα θα μπορούν να κατασκευάσουν οι ιδιοκτήτες με το νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, αφού προβλέπει πριμοδότηση κατά ύψος των κτιρίων που έχουν μικρότερη κάλυψη επί του οικοπέδου.
Ουσιαστικά ο νέος ΓΟΚ θα επιτρέπει την κατασκευή ουρανοξυστών.
Ο νέος κανονισμός προσφέρει μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης ως κίνητρο για τη μείωση της κτιριακής κάλυψης επί του εδάφους, την εξάλειψη της κατάτμησης, την απόσυρση του ενεργοβόρου ή ακατάλληλου κτιρίου και την αύξηση των κοινόχρηστων χώρων στις αστικές πυκνοδομημένες περιοχές.

Το κίνητρο που προσφέρεται σε έναν ιδιοκτήτη για να δομήσει προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δυνατότητα να λάβει μεγαλύτερο συντελεστή δόμησης με κλιμακωτή διαβάθμιση και ανάλογα με τα οφέλη που αποδίδει στην πόλη.

Ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός υποστηρίζει τη χρήση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων δομικών συστημάτων και εισάγει νέους ορισμούς και δυνατότητες, όπως είναι τα υπόσκαφα κτίρια, τα φυτεμένα δώματα, τα διπλά κελύφη και η απόσυρση κτιρίων.

Προβλέπει ότι δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης οι ανοιχτοί όγκοι που ορίζονται από το εξωτερικό ανάγλυφο του κτιρίου ή που διαπερνούν διαμπερώς το εσωτερικό του κτιρίου, διότι συμβάλλουν στον παθητικό δροσισμό, στη σκίαση και το φυσικό αερισμό, δίνοντας με τον τρόπο αυτό κίνητρο για το βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Πάντως εκπρόσωποι των κατασκευαστών λένε στο localit.gr ότι ο νέος ΓΟΚ μπορεί να δώσει ώθηση στο χώρο της οικοδομής σε μια περίοδο που έχει τελματώσει για τα καλά.

Τι υποστηρίζει το ΥΠΕΚΑ

Ο νέος ΓΟΚ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Σηφουνάκη , προσπαθεί να φέρει τη λογική του σχεδιασμού με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου, να εισάγει δηλαδή την αντίστροφη λογική από τους έως τώρα οικοδομικούς κανονισμούς: να ξεκινήσει το σχεδιασμό με κέντρο βάρους τον ελεύθερο χώρο που αφήνει το κτίριο, την επίπτωση του όγκου του δομημένου χώρου σε σχέση με το χώρο του φυσικού περιβάλλοντος ή του κοινόχρηστου αστικού περιβάλλοντος.

Ποια είναι τα κίνητρα

Αναλυτικότερα, ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός προβλέπει:

1. Απόδοση μεγαλύτερης επιφάνειας ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις κορεσμένες αστικές περιοχές με τη μείωση της κάλυψης από 70% σε 60% για όλα τα κτίρια.

2. Κίνητρα για τη διατήρηση ή τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών -ως προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής (συνενώσεις)- και τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου. Έτσι, προβλέπει την αναλογική αύξηση του συντελεστή δόμησης, υπό την προϋπόθεση:

της απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων,
της μείωσης της κάλυψης,
της απόδοσης επιφάνειας οικοπέδου σε κοινή χρήση.

3. Δυνατότητα παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης, με ταυτόχρονη διατήρηση του ισχύοντος μέγιστου συντελεστή δόμησης.

4. Δεν προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης αίθρια, διπλά κελύφη, μονώσεις, στοιχεία εξυπηρέτησης παθητικού δροσισμού, σκίασης, φυσικού αερισμού, φυσικά υλικά δόμησης, εσοχές στο σώμα του κτιρίου, έρκερ κ.λπ. Δεν προσμετρούνται, επίσης, τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, ώστε να επιτυγχάνεται ο καταλληλότερος σχεδιασμός τους. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα συστήματα εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας, ανακύκλωσης και επεξεργασία νερού κ.λπ.

5. Εισάγεται νέος ορισμός ημιυπαίθριου χώρου που προσμετρείται στη δόμηση. Έτσι, επιτρέπεται υπό όρους η δημιουργία παταριών, προσβάσιμων χώρων κάτω από τη στέγη και υπογείων που εξυπηρετούν με τη χρήση τους χώρους της ανωδομής.

6. Η τροποποίηση του ανάγλυφου του φυσικού εδάφους με διαμορφώσεις επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση φυσικής απορροής όμβριων. Τα κτίρια εντάσσονται αρμονικά στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους του οικοπέδου και η οροφή του υπογείου μπορεί να βρίσκεται σε στάθμη μεγαλύτερη του +1.20 από τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

7. Θεσμοθετούνται:

τα υπόσκαφα κτίρια, με κύρια χρήση κάτω από το υφιστάμενο φυσικό έδαφος, με κίνητρο τη μειωμένη προσμέτρηση δόμησης και κάλυψης της επιφάνειάς τους στα συνολικά επιτρεπόμενα μεγέθη,
τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που παρουσιάζουν εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, με κίνητρο για τη δημιουργία τους την αύξηση του συντελεστή δόμησης,
τα φυτεμένα δώματα και επιφάνειες σε κτίρια, με κίνητρο την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης της κατασκευής τους ή και με κίνητρο επιπλέον δόμησης σε σχέση με τα επιτρεπόμενα μέγιστα μεγέθη.

8. Απαγόρευση κατάτμησης των κτιριακών όγκων κατοικιών σε κάθε γήπεδο εκτός σχεδίου. Διατηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ