Social Icons

.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Το λεξικό του ΜνημονίουΣτις 3 Μαΐου 2010 η Ελλάδα καταθέτει αίτηση για δάνειο ύψους 120 δισ. ευρώ από της χώρες της...
ευρωζώνης και το ΔΝΤ. Από εκείνη την μέρα δεκάδες λέξεις που συνοδεύουν την βαθιά κρίση που πλήττει τη χώρα εισέβαλαν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Οι πολίτες κλήθηκαν να μάθουν γρήγορα την νέα αυτή ορολογία της κρίσης, με λέξεις όπως μνημόνιο , τρόικα , κλπ, που ήταν γνωστή σχεδόν μόνο στους οικονομολόγους και τους παράγοντες της αγοράς.

Το λεξικό της κρίσης:

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ): διεθνής οργανισμός που επιβλέπει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, παρακολουθεί τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα ισοζύγια πληρωμών και προσφέρει οικονομική - τεχνική βοήθεια. .

Δανειακή σύμβαση ή Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της Ελλάδας: Είναι διεθνής σύμβαση που συμφωνήθηκε στις 8 Μαΐου 2010 μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών μελών της ευρωζώνης προκειμένου η χώρα μας να λάβει την οικονομική βοήθειας ύψους 80 δισ. ευρώ

Επιμήκυνση: Όταν στη λήξη ενός ομολόγου που πρέπει να πληρωθεί ο κάτοχος του το κράτος ζητά να υπάρξει παράταση με ίδιους ή τροποποιημένους όρους δανεισμού.

Ευρωομόλογο: Το ομόλογο με βάση το οποίο τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης θα δανείζονται ενιαία και όχι το καθένα ξεχωριστά.

Κούρεμα : Η εθελούσια διαγραφή ύψους 50% του ελληνικού χρέους από τους ιδιώτες πιστωτές που συμφωνήθηκε από την Ε.Ε. στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2011.

Μνημόνιο: Το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (ΜΟΧΠ), το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (ΤΜΣ) και το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής που έχουν επικρατήσει να αποκαλούνται με ένα όρο μνημόνιο συνόδευαν την αίτηση της κυβέρνησης για δανεισμό προς την ευρωζώνη και το ΔΝΤ.

Οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας: εταιρεία που προσφέρει ανεξάρτητες υπηρεσίες και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων (ιδιώτες, επιχειρήσεις, κράτος) και τα χρεόγραφα που εκδίδουν με στόχο να ενημερώσουν καλύτερα τους δανειστές.

Ομάδα Κρούσης (Task Force): Η ομάδα των τεχνοκρατών με συμβουλευτικό ρόλο σε τεχνικά προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που καταθέτουν σχετικές εκθέσεις προς την Ε.Ε.

Πιστωτικό γεγονός (credit event): Η αθέτηση των υποχρεώσεων μία χώρας ως προς το χρέος της και περιλαμβάνει συμβάντα, όπως η αδυναμία πληρωμής, η αναδιάρθρωση και η πτώχευση.

Τρόικα: Οι δανειστές της Ελλάδας, δηλαδή η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πιο συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι τους που διενεργούν τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας

CDS (credit default swap): είναι μία σύμβαση ανταλλαγής στην οποία ο αγοραστής της πραγματοποιεί σειρά πληρωμών προς τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή και σε αντάλλαγμα δέχεται εφάπαξ πληρωμή σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό μέσο (συνήθως ομόλογο ή δάνειο) χαρακτηρισθεί από αθέτηση του εκδότη.

Στην απλή μορφή της είναι μια διμερής σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή της προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο και αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ομόλογο χρέους μιας οντότητας αναφοράς, η οποία οντότητα συνήθως είναι κράτος ή νομικό πρόσωπο όπως μια εταιρεία.

Η οντότητα αναφοράς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης. Ο αγοραστής της προστασίας προβαίνει σε τριμηνιαίες πληρωμές ασφαλίστρων προς τον πωλητή. Εάν η οντότητα αναφοράς αθετήσει κάποιες υποχρεώσεις ως προς το χρέος της, ο πωλητής πληρώνει στον αγοραστή την ονομαστική αξία των ομολογιών σε αντάλλαγμα για τη φυσική παράδοση του ομολόγου, αν και ο διακανονισμός μπορεί επίσης να γίνει με μετρητά ή με δημοπρασία.

EFSF (European Financial Stability Facility) – Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας: Είναι ένα όργανο ειδικού σκοπού που συμφωνήθηκε από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας στα υπερχρεωμένα κράτη της ευρωζώνης.

Hedge Funds: Είναι ένα κεφάλαιο ανοικτού ή κλειστού τύπου όπου ένας διαχειριστής επενδύει τα χρήματα των μεριδιούχων έναντι κάποιας αμοιβής.

PSI (Public Sector Involvement): Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη μείωση του ελληνικού χρέους με ανταλλαγή ομολόγων.

Spread: Εννοούμε κυρίως τη διαφορά της απόδοσης των ελληνικών από τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα αναφοράς.


Αναδημοσίευση από http://www.axortagos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ